Grågäss i dimman
Dimma i Hjälstaviken
Skäggmes, Hjälstaviken
Skäggmes, Hjälstaviken
Höst vid Stora Parnassen
En strimma ljus i skogen
Strömsrare, Forsbacka
Strömsrare, Forsbacka
Strömsrare, Forsbacka
Strömsrare, Forsbacka
Forsbacka
Gräsand Forsbacka
Glashyttan vid Högbo
Fiskängstjärn
Jädraån
Jädraån
Jädraån
Jädraån
Fiskängstjärn
Fiskängstjärn
Hälsans stig
Fiskängstjärn

Back to Top