Hans Carlsson

ETT MÅL UTAN HANDLING ÄR EN DRÖM – HANDLING UTAN MÅL ÄR SLÖSERI MED TID – HANDLING MOT ETT MÅL KAN SKAPA UNDERVERK

Hans Carlsson

ETT MÅL UTAN HANDLING ÄR EN DRÖM – HANDLING UTAN MÅL ÄR SLÖSERI MED TID – HANDLING MOT ETT MÅL KAN SKAPA UNDERVERK