Grågås Hjälstaviken
Fiskgjuse Hjälstaviken
Fiskgjuse Hjälstaviken
Pungmes Hjälstaviken
Tärna Hjälstaviken
Tärna Hjälstaviken
Svarthakedopping Kyrksjön
Sävsparv Kyrksjön
Fridhemsplan före renovering
Svart rödstjärt Bromma
Kyrksjön
Svarthakedopping Kyrksjön
Sothöna Kyrksjön
Storlom Källtorpssjön
Trana Dammtorpssjön
Sångsvan Dammtorpssjön
Gråflugsnappare Dammtorpssjön
Bofink Dammtorpssjön
Rödhake Huvudsta
Duvhök Huvudsta
Duvhök Huvudsta
Bäver Källtorpssjön, soluppgång
Bäver Källtorpssjön, soluppgång
Storlom Källtorpssjön, soluppgång
Källtorpssjön, soluppgång
Bäver Källtorpssjön, soluppgång
Gräsand Källtorpssjön, soluppgång
Källtorpssjön, soluppgång
Källtorpssjön, soluppgång
Silltrut Källtorpssjön, soluppgång, soluppgång
Guldtrollslända Tullinge
Smultronvisslare Tullinge
Liljekonvalj Tullinge
Guldtrollslända Tullinge
Sothönans ungar i boet. Kyrksjön
Påfågelöga Kyrksjön
Sångsvan Fiskängstjärn
Lövsångare Jädraån
Fiskängstjärn
Makaonfjäril Fiskängstjärn
Makaonfjäril Fiskängstjärn
Makaonfjäril Fiskängstjärn
Citronfjäril Fiskängstjärn
Jädraån
Makaonfjäril Fiskängstjärn
Brunand Kyrksjön
Sothöna Kyrksjön
Svarthakedopping Kyrksjön
Sothöna Kyrksjön
Källtorpssjön
Källtorpssjön
Dammtorpssjön
Sävsparv Kyrksjön
Sothöna Kyrksjön
Svarthakedopping Kyrksjön
Rådjur Tullinge
Sävslända Tullinge
Flickslända Tullinge
Röd flickslända Tullinge
Fyrfläckad trollslända Tullinge
Fyrfläckad trollslända Tullinge

Back to Top