Ängsmätare
Mindre bastardsvärmare
Fjädermott
Humla
Fyrbandad blombock.
Purpurbärfis
Gräshoppa
Flicksländor
Kärrgräshoppa Benestads backar
Blågrön mosaikslända
Ängstrollslända

Back to Top